Raport pokazujący na których zamówieniach jest towar

Raport pokazuje wszystkie nierozliczone zamówienia na których widnieje dany towar.Raport uruchamiany jest z poziomu kartoteki towaru.
Okno raportu:

Przycisk „Idź do zamówienia” powoduje skok do zamówienia wybranego w siatce.