Program wysyłający informacje o nie zapłaconych należnościach

Program napisany dla systemu Symfonia Finanse i Księgowość. Program pobiera z bazy programu Finanse i księgowość nie rozliczone rozrachunki, generuje z nich raport w formacie Excel i wysyła go do osób wpisanych do bazy maili. Program do pracy potrzebuje Pervasive.