Modyfikacja pliku księgowań

Program zrobiony dla systemu Handel Forte. Program analizuje plik księgowań wygenerowany przez Handel Forte i zmienia pewne księgowania wg. zadanych kryteriów (rodzaju magazynu). Problemu tego nie udało się rozwiązać w samym Handlu Forte – udało się to zrobić w zewnętrznej aplikacji