Eksport dokumentów WZ z systemu wagowego Scalex do programu Handel Forte

Program pobiera ważenia z systemu wagowego Scalex do bazy pośredniej, gdzie można poddać je dalszej obróbce (np. zmienić magazyn). Po ustawieniu odpowiedniego statusu („Do wysłania”) dokumenty można wczytać do bufora programu Symfonia Handel Forte. Program powstał dla kopalni kruszyw.